ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

air-sampling

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΠΝΟΥ ΜΕ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ

Δίνουμε λύση στο σύνηθες πρόβλημα βανδαλισμού/καταστροφής των ανιχνευτών καπνού τοποθετώντας τη σωλήνωση με την οπή αναρρόφησης στο στόμιο αερισμού. Εγκαθιστούμε το θάλαμο ανίχνευσης εκτός κελιών για να είναι εύκολη η συντήρηση και ο έλεγχος.

ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Η ενοποίηση λειτουργίας των ανιχνευτών διείσδυσης στη περίμετρο με το κλειστό σύστημα τηλεόρασης προσφέρει ένα πολύ υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Οι δέσμες μικροκυμάτων ψηφιακής τεχνολογίας τοποθετημένοι κατά μήκος της περιμέτρου σε συνδυασμό με τους δοκιμασμένους αλγόριθμους της ανίχνευσης κίνησης των καμερών εξασφαλίζουν μία αξιόπιστη αξιολόγηση των συναγερμών. Σε περίπτωση διείσδυσης οι κάμερες εστιάζουν στη ζώνη που έδωσε συναγερμό, βοηθούν στην άμεση αντιμετώπιση αλλά και καταγράφουν όλο το συμβάν.
system-integration-and-visulazation

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαθέτουμε λογισμικό ολοκλήρωσης για την ενοποίηση και γραφική απεικόνιση διαφόρων συστημάτων όπως επίβλεψης κλειδαριών διαδρόμων, κελιών και διαμερισμάτων φυλακών, παρουσία σωφρονιστικών υπαλλήλων σε κελιά, πυρανίχνευση, περιμετρική προστασία και κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης.
xray

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ X-RAY & ΠΥΛΕΣ

Από πύλη ανίχνευσης μετάλλων μέχρι υψηλής τεχνολογίας X-Ray ελέγχου αποσκευών και δεμάτων, προσφέρουμε μια πλήρη γκάμα λύσεων ασφαλείας all-inclusive. Βοηθάμε το προσωπικό να ελέγχει εργαζόμενους, και επισκέπτες γρήγορα και αποτελεσματικά για να εξασφαλιστεί ότι ναρκωτικά, εκρηκτικά και κάθε είδους όπλα δεν θα μπούν στη φυλακή.
access-control

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΙΣΟΔΟΥ

Περιορίζει τη πρόσβαση σε ευαίσθητες περιοχές, και διαχειρίζεται αποτελεσματικά τον έλεγχο των κινήσεων του προσωπικού, των επισκεπτών και των κρατουμένων. Προσφέρουμε επίσης παρακολούθηση περιπολίας. Η λύση αυτή παρακολουθεί και καταγράφει τις κινήσεις κατά τη διάρκεια ελέγχων από το προσωπικό ασφαλείας. Το σύστημα δίνει συναγερμό αν δεν τηρούνται οι κινήσεις του προσωπικού εντός του προκαθορισμένου χρονικού πλαισίου.
gate

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΥΛΗΣ

Η σωστή αυτοματοποίηση του ελέγχου της πύλης προσφέρει πλήρη παρακολούθηση και αυξημένη ασφάλεια. Συνδυάζουμε τα μηχανικά μέσα προστασίας, μπάρες και τουρνικέ, με τον ηλεκτρονικό έλεγχο εισόδου με έξυπνες κάρτες, κάμερες και ενδοεπικοινωνία.
cctv

CCTV

Το κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης είναι απαραίτητο για την αποτελεσματική ασφάλεια στις φυλακές και τα σωφρονιστικά ιδρύματα. Περιστατικά βίας ή χρήσης ναρκωτικών στα οποία εμπλέκονται τρόφιμοι και παράνομη συμπεριφορά των σωφρονιστικών υπαλλήλων είναι μόνο μερικά παραδείγματα από αυτά που συμβαίνουν μέσα στους τοίχους της φυλακής. Αρχειοθετημένα βίντεο είναι μια εξαιρετικά πολύτιμη πηγή για τις έρευνες των περιστατικών αυτών στις φυλακές.
alarm

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

Διαθέτουμε ειδικό σύστημα για τη διαχείριση συναγερμών και την επιτήρηση διαμερισμάτων σωφρονιστικών ιδρυμάτων. Επιβλέπεται η θέση των κλειδαριών, οι κλήσεις από τους κρατούμενους, οι συναγερμοί δολιοφθοράς και οι κλήσεις για βοήθεια από το προσωπικό. Προτείνουμε συστήματα εντοπισμού του προσωπικού, φραγής και εντοπισμού κινητών τηλεφώνων και μηνυμάτων.