ΣΗΡΑΓΓΕΣ

thermal-60x60

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

Το σύστημά μας βασίζεται σε ένα ειδικό καλώδιο οπτικών ινών που είναι εύκολο στην εγκατάσταση, δεν χρειάζεται συντήρηση, επιβλέπει όλόκληρη τη σήραγγα και εμφανίζει τη καμπύλη της θερμοκρασίας σε πραγματικό χρόνο κατά μήκος όλης της σήραγγας στο monitor του control room. Η οπτική ίνα δεν επηρεάζεται από τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία που δημιουργεί το ρεύμα κίνησης ενός τραίνου και αντέχει χωρίς κανένα πρόβλημα σε ακραίες συνθήκες περιβάλλοντος.
system-integration-and-visulazation

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Απεικονίζουμε στην οθόνη την καμπύλη θερμοκρασίας κατά μήκος του τούνελ ενώ κάθε ανωμαλία στο πεδίο εικόνας των καμερών εμφανίζεται αυτόματα στην ίδια οθόνη.
gas-detection

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΕΡΙΩΝ

Ο βασικός κίνδυνος προέρχεται από την τοξικότητα του μονοξειδίου του άνθρακα που ανιχνεύουμε με ηλεκτροχημικούς ανιχνευτές ακριβείας με μεγάλη σταθερότητα μέτρησης.
data-transfer

METAΦΟΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Μέσω οπτικών ινών πραγματοποιούμε μεταφορά video και σημάτων συναγερμού σε πραγματικό χρόνο. Όλα τα δεδομένα φτάνουν χωρίς συμπίεση και χωρίς απώλειες στο κέντρο ελέγχου. Η όδευση μέσω τεχνολογίας βρόχου δημιουργεί την ενεργό εφεδρεία που προσφέρει η ασφάλεια σε περίπτωση φθοράς καλωδίου.
cctv

CCTV

Προσφέρουμε ένα σύστημα με ειδικούς αλγορίθμους για την αυτόματη ανίχνευση ατυχημάτων μέσα στη σήραγγα, οχήματα που κινούνται αντικανονικά ή είναι σταματημένα. Ανιχνεύουμε επίσης την κυκλοφοριακή συμφόρηση και κάθε άλλο επικίνδυνο συμβάν.