ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Η ασφάλεια ξεκινάει από τη περίμετρο. Μία έξυπνη και σίγουρη ανίχνευση διείσδυσης σε συνδυασμό με video προλαμβάνει τους κινδύνους για την ασφάλεια ευαίσθητων περιοχών όπως αεροδρόμια, βιομηχανίες, αποθήκες, φυλακές, στρατιωτικές εγκαταστάσεις κλπ. Μην ξεχνάτε ότι ένα σωστό περιμετρικό σύστημα αυξάνει την ασφάλεια και μειώνει σημαντικά το κόστος σε προσωπικό ασφαλείας.