ΝΑΥΤΙΛΙΑ

piranixneusi-60x60-green

ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ

Διαθέτουμε μεγάλο φάσμα συσκευών και εξαρτημάτων πυρανίχνευσης πιστοποιημένα για εγκατάσταση σε πλοία. Έτσι μπορούμε να εξοπλίσουμε επιβατικά, εμπορικά, φορτηγά, πετρελαιοφόρα κλπ. Ανιχνευτές ενδογενούς ασφάλειας μπορούν να εγκατασταθούν σε εκρηκτική ατμόσφαιρα διότι χρειάζονται πολύ μικρή ηλεκτρική ενέργεια για να λειτουργήσουν, ώστε ακόμα και σε περίπτωση βλάβης ή υπερθέρμανσης να μην υπάρξει σπινθήρας.
cctv

CCTV

Χρησιμοποιούμε κάμερες και μηχανισμούς κλίσης-στρέψης με αντιεκρηκτικά περιβλήματα σε επικίνδυνους χώρους με εκρήξιμη ατμόσφαιρα. Θερμικές κάμερες, προστατευμένες με περιβλήματα από ανοξείδωτο χάλυβα, επιβλέπουν τη θάλασσα για κάθε πιθανό κίνδυνο αλλά τοποθετούνται και σε λιμάνια, προβλήτες, γερανούς φόρτωσης.
aytomati-katasvesi-60x60

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ

Τα αδρανή και καθαρά κατασβεστικά αέρια χρησιμοποιούνται σε κρίσιμους χώρους όπως ηλεκτρικών αυτοματισμών, μετασχηματιστών, στις μηχανές, αντλίες κλπ.
explosion-proof

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΣΕ ΕΚΡΗΞΙΜΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ

Προμηθεύουμε τηλέφωνα για επικίνδυνους χώρους με ενσωματωμένο ενισχυτή φωνής σε περίπτωση υψηλού θορύβου στο περιβάλλον. Διακόπτες έκτακτης ανάγκης ΙΡ66, πηνία συγκράτησης για πυράντοχες πόρτες, φωτιζόμενες πινακίδες για ενημέρωση του προσωπικού.
gas-detection

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΕΡΙΩΝ

Η ανίχνευση εκρηκτικών και τοξικών αερίων, όπως CO, CO2, H2 και πολλών άλλων χρειάζεται περιοδική βαθμονόμηση και δοκιμή του ποσοστού του κατώτερου εκρηκτικού ορίου που θα χτυπήσει συναγερμός. Διαθέτουμε τις κατάλληλες συσκευές, όργανα μέτρησης και πιστοποιημένες φιάλες αερίων.