ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

air-sampling

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΠΝΟΥ ΜΕ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ

Μεγάλου ύψους αποθήκες τελωνείου χρειάζονται πυρανίχνευση σε πολλά επίπεδα. Η λύση είναι το σύστημα αναρρόφησης με σωληνώσεις και ακροφύσια σε περισσότερες στάθμες. Τα μεγάλα ψυγεία για ευπαθή προϊόντα προστατεύονται επίσης με σύστημα αναρρόφησης που μας δίνει τη δυνατότητα να τοποθετήσουμε το θάλαμο ανίχνευσης εκτός του ψυκτικού θαλάμου.
xray

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ X-RAY & ΠΥΛΕΣ

Διαθέτουμε τις κατάλληλες λύσεις για τον έλεγχο των εμπορευμάτων ώστε να μην περνάνε κιβώτια με λαθραία, εκρηκτικά, ναρκωτικά ή άλλο επικίνδυνο περιεχόμενο. Η τεχνολογία μας για τον έλεγχο αποσκευών και ατόμων χρησιμοποιείται επίσης στα σημεία εισόδου σε κρουαζιερόπλοια.
Χρησιμοποιούμε κινητούς σαρωτές για φορτηγά με container για γρήγορο και αποτελεσματικό έλεγχο μεγάλου αριθμού φορτίων με ευπαθή προϊόντα που δεν μπορούν να περιμένουν.
aytomati-katasvesi-60x60

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ

Σε χώρους με μεγάλο κίνδυνο πυρκαγιάς προτείνουμε σύστημα αυτόματης κατάσβεσης που θα πάρει εντολή από διπλή ζώνη ανιχνευτών για να αποφευχθούν λάθη. Οι έμπειροι μηχανικοί μας θα μελετήσουν την εφαρμογή του σωστού κατασβεστικού μέσου. Χρησιμοποιούμε ειδικά κατασβεστικά αέρια όπως Inergen, Argon, CO2, Aerosol κλπ.
surge

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΥΠΕΡΤΑΣΕΙΣ

Προστατεύουμε τα συστήματα πυρασφάλειας και ασφάλειας από αιχμές τάσης και κεραυνούς με απαγωγείς υπερτάσεως. Ειδικά οι εξωτερικές κάμερες σε ιστούς εξοπλίζονται με αντικεραυνικά στοιχεία για την προστασία τους.
gas-detection

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΕΡΙΩΝ

Στις αποθήκες εμπορευμάτων και αποσκευών που φορτίζονται πολλά περονοφόρα, είναι πιθανό να παρουσιαστεί έκλυση υδρογόνου που είναι πολύ επικίνδυνο. Οι ανιχνευτές μας αντιλαμβάνονται την παρουσία του υδρογόνου πολύ πριν φτάσει το κατώτερο εκρήξιμο όριο στην ατμόσφαιρα, ενεργοποιούν το σύστημα αερισμού και ειδοποιούν τους χειριστές.