ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ

piranixneusi-60x60-green

ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ

Ανίχνευση καπνού στους υποσταθμούς, πίνακες οργάνων και αυτοματισμών στα γραφεία κλπ. Στις δεξαμενές καυσίμων τοποθετούμε οπτική ίνα για γραμμική ανίχνευση θερμοκρασίας. Σε επικίνδυνους χώρους εγκαθιστούμε αντιεκρηκτικούς ανιχνευτές ενδογενούς ασφάλειας με φραγή ενέργειας και ΑΤΕΧ σειρήνες και φλας. Όλοι οι τοπικοί πίνακες πυρανίχνευσης είναι σε δίκτυο Ethernet ή Bitbus.
gas-detection

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΕΡΙΩΝ

Οι επικίνδυνες διαφυγές εκρηκτικών αερίων ανιχνεύονται εγκαίρως με ανιχνευτές ΑΤΕΧ το ίδιο και η μείωση του οξυγόνου κάτω από 19%.
time

ΩΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Επιβεβαιώστε τις τιμολογήσεις των υπηρεσιών των εργολάβων από τις αναφορές του συστήματος για το χρόνο παρουσίας των συνεργείων στο εργοτάξιο και αποκτήστε πλήρη έλεγχο του χρόνου προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων της εταιρείας για την αυτοματοποίηση της μισθοδοσίας.

METAΦΟΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Μέσω μονότροπων οπτικών ινών μεταφέρουμε video και συναγερμούς από την περίμετρο προς το κέντρο ελέγχου. Τα στοιχεία πυρανίχνευσης περνάνε επίσης από οπτικές ίνες εφόσον το δίκτυο καταλήγει σε θέση εργασίας του συστήματος ολοκλήρωσης και γραφικής απεικόνισης.
thermal-60x60

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

Στις δεξαμενές καυσίμων με σταθερή ή πλωτή οροφή τοποθετούμε περιμετρικά οπτική ίνα που μας παρέχει έγκαιρη ειδοποίηση. Κανάλια καλωδίων μέσης τάσης προστατεύονται με τον ίδιο τρόπο.
cctv

CCTV

Τοποθετούμε κάμερες στις πύλες για να ελέγχουν το περιεχόμενο των ανοιχτών φορτηγών, στα αυτόματα γεμιστήρια καυσίμων κλπ. Όπου απαιτείται χρησιμοποιούμε περιβλήματα ΑΤΕΧ αλλά και από ανοξείδωτο χάλυβα για να αντέχουν την αλμύρα της θάλασσας στις προβλήτες ή όπου η ατμόσφαιρα έχει διαβρωτικές ουσίες.
system-integration-and-visulazation

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαθέτουμε λογισμικό ολοκλήρωσης για την ενοποίηση των συστημάτων διαφόρων κατασκευαστών και συστημάτων όπως η πυρανίχνευση, η αυτόματη κατάσβεση, τα συστήματα συναγερμού, οι κάμερες και το σύστημα ελέγχου εισόδου. Η γραφική απεικόνιση βοηθάει πάρα πολύ στον ασφαλή εντοπισμό κινδύνου από το χειριστή ακόμα και όταν είναι σε πίεση χρόνου και συμβάντων.
aviation

ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΕΡΟΠΛΟΪΑΣ

Τοποθετούμε φώτα σήμανσης στις εναέριες γραμμές υψηλής τάσης, σε καμινάδες, μεγάλους γερανούς κλπ. για την ασφάλεια της αεροπλοΐας.
voice-evacuation

ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Επιτυγχάνεται με μαγνητοφωνημένα μηνύματα που μεταδίδονται αυτόματα με εντολή από το σύστημα πυρανίχνευσης ή με ανακοινώσεις από τον υπεύθυνο ασφαλείας που κατευθύνει την εκκένωση. Παρέχουμε επίσης σύστημα μαζικής ειδοποίησης σε πραγματικό χρόνο καλύπτοντας όλο τον υπαίθριο χώρο του διυλιστηρίου.

ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Ένα ολοκληρωμένο σύστημα προστασίας διείσδυσης συνδυάζει την ανίχνευση παραβίασης της περιμέτρου με κάμερες κλειστού κυκλώματος, που αυτόματα ελέγχουν το πεδίο εικόνας του σημείου παραβίασης.
surge

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΥΠΕΡΤΑΣΕΙΣ

Προστασία υπέρτασης σε γραμμές τροφοδοσίας 12VDC για συστήματα πυρανίχνευσης και κάμερες σε βιομηχανικό περιβάλλον είναι απαραίτητη για τη συνεχή λειτουργία τους.
gate

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΥΛΗΣ

Η σωστή αυτοματοποίηση του ελέγχου της πύλης προσφέρει πλήρη παρακολούθηση και αυξημένη ασφάλεια. Συνδυάζουμε τα μηχανικά μέσα προστασίας, μπάρες και τουρνικέ, με τον ηλεκτρονικό έλεγχο εισόδου με έξυπνες κάρτες, κάμερες και ενδοεπικοινωνία.
aytomati-katasvesi-60x60

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ

Προστατεύουμε τους μετασχηματιστές και τα κανάλια καλωδίων με εκνέφωμα νερού. Χρησιμοποιούμε CO2 για πεδία μέσης και χαμηλής τάσης με Inergen ή Argon στους χώρους ηλεκτρονικών υπολογιστών.
access-control

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΙΣΟΔΟΥ

Έχετε πλήρη έλεγχο των κινήσεων του προσωπικού των διυλιστηρίων, των επισκεπτών και των αυτοκινήτων. Καρταναγνώστες στις εισόδους των γραφείων, των υποσταθμών, των χώρων αυτοματισμού και οργάνων και ειδικοί καρταναγνώστες μεγάλης απόστασης για φορτηγά και λοιπά οχήματα, σας εξασφαλίζουν τον έλεγχο των εργασιών αλλά και τα στοιχεία για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων.
explosion-proof

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΣΕ ΕΚΡΗΞΙΜΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ

Προμηθεύουμε βιομηχανικά τηλέφωνα για επικίνδυνες περιοχές με ενσωματωμένο ενισχυτή φωνής σε περίπτωση υψηλού θορύβου στο περιβάλλον. Διακόπτες έκτακτης ανάγκης ΙΡ66, πηνία συγκράτησης για πυράντοχες πόρτες, φωτιζόμενες πινακίδες για ενημέρωση του προσωπικού.