ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΙΣΟΔΟΥ

Η δουλειά μας είναι να εκμεταλλευόμαστε στο έπακρο τις δυνατότητες των συσκευών και των λογισμικών μας συνθέτοντας συστήματα ελέγχου εισόδου και ωρομέτρησης που να είναι φιλικά προς το χρήστη, επεκτάσιμα, να έχουν άμεσα διαθέσιμες πληροφορίες και να συνεργάζονται με διαδεδομένα λογισμικά μισθοδοσίας  όπως το SAP.


ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΙΣΟΔΟΥ

Τα συστήματά μας διαθέτουν ότι χρειάζεστε: πλούσια βάση δεδομένων, πολλά επίπεδα πρόσβασης, σχεδίαση και εκτύπωση καρτών συμβατών με καρταναγνώστες διαφόρων τύπων και πολλά ακόμα. Επίσης συνεργάζονται μέσω κοινών διεπαφών με συστήματα συναγερμού, ωρομέτρησης και κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης.


ΩΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Φροντίζουμε να έχετε πλήρη έλεγχο στο χρόνο εργασίας του προσωπικού, να καταγράφονται καθυστερήσεις προσέλευσης, χρόνος διαλλείματος, υπερωρίες, απουσίες για ασθένεια, κανονική άδεια κλπ. Μπορείτε επίσης να ελέγχετε το χρόνο εργασίας των υπεργολάβων. Όλα αυτά θα αποτυπώνονται σε βάση δεδομένων που θα τροφοδοτεί το λογισμικό της μισθοδοσίας.