ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

piranixneusi-60x60-green

ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ

Με γραμμική ανίχνευση θερμοκρασίας με οπτική ίνα και ανιχνευτές προϊόντων καύσεως προστατεύουμε τις πρώτες ύλες και τους ταινιόδρομους μεταφοράς υλικών. Στους χώρους παραγωγής χρησιμοποιούμε ανίχνευση καπνού με αναρρόφηση που είναι κατάλληλη για χώρους με σκόνη και υγρασία. Στα πεδία μέσης, χαμηλής τάσης και στα ερμάρια αυτοματισμών ανιχνεύουμε έγκαιρα το καπνό και σβήνουμε τη φωτιά αυτόματα με ειδικά αέρια που δεν προξενούν βλάβες. Με ευαίσθητους ανιχνευτές υπέρυθρης ακτινοβολίας έχουμε έγκαιρα ειδοποίηση για υπερθέρμανση κινητήρων, κυλίνδρων, γραναζιών και αυτανάφλεξη βιομάζας.
cctv

CCTV

Ειδικές κάμερες με υδρόψυκτο περίβλημα, κατάλληλες για θερμοκρασίες φούρνου, παρακολουθούν τη διαδικασία καύσης και το χρώμα της φλόγας και ειδοποιούν σε περίπτωση βλάβης.
system-integration-and-visulazation

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαθέτουμε λογισμικό ολοκλήρωσης για την ενοποίηση των συστημάτων διαφόρων κατασκευαστών και συστημάτων όπως η πυρανίχνευση, η αυτόματη κατάσβεση, τα συστήματα συναγερμού, οι κάμερες και το σύστημα ελέγχου εισόδου. Η γραφική απεικόνιση με τις κατόψεις όλων των επιπέδων των κτιρίων, βοηθάει πάρα πολύ στον ασφαλή εντοπισμό του κινδύνου από το χειριστή, ακόμα και όταν είναι σε πίεση χρόνου από περισσότερα συμβάντα.
aytomati-katasvesi-60x60

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ

Ο κίνδυνος φωτιάς ή έκρηξης είναι μεγάλος σε πολλές βιομηχανίες που επεξεργάζονται, μεταφέρουν σε αεραγωγούς και αποξηραίνουν εκρήξιμη πρώτη ύλη. Σχεδιάζουμε και εγκαθιστούμε συστήματα ανίχνευσης και κατάσβεσης σπινθήρων πριν φτάσουν στα φίλτρα και τα σιλό.

ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Ένα ολοκληρωμένο σύστημα προστασίας διείσδυσης συνδυάζει την ανίχνευση παραβίασης της περιμέτρου με κάμερες κλειστού κυκλώματος, που αυτόματα ελέγχουν το πεδίο εικόνας του σημείου παραβίασης.

METAΦΟΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Σε βιομηχανίες ευρείας περιοχής μεταφέρουμε video, δεδομένα και εντολές μέσω δικτύου οπτικών ινών που προσφέρουν μεγάλη απόσταση μετάδοσης χωρίς απώλειες και δεν επηρεάζονται από ηλεκτρομαγνητικά πεδία.
gas-detection

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΕΡΙΩΝ

Η χρήση αμμωνίας στη βιομηχανία είναι πολύ διαδεδομένη για τη ψύξη και συντήρηση τροφίμων αλλά και στη παραγωγή λιπασμάτων. Είναι τοξική αλλά δημιουργεί και εκρήξιμη ατμόσφαιρα. Ειδικοί ανιχνευτές αμμωνίας δίνουν συναγερμό και ενεργοποιούν τον αερισμό πριν δημιουργηθεί κίνδυνος από τοξικότητα ή έκρηξη.
time

ΩΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Επιβεβαιώστε τις τιμολογήσεις των υπηρεσιών των εργολάβων από τις αναφορές του συστήματος για το χρόνο παρουσίας των συνεργείων στο εργοτάξιο και αποκτήστε πλήρη έλεγχο του χρόνου προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων της εταιρείας για την αυτοματοποίηση της μισθοδοσίας.
gate

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΥΛΗΣ

Η σωστή αυτοματοποίηση του ελέγχου της πύλης προσφέρει πλήρη παρακολούθηση και αυξημένη ασφάλεια. Συνδυάζουμε τα μηχανικά μέσα προστασίας, μπάρες και τουρνικέ, με τον ηλεκτρονικό έλεγχο εισόδου με έξυπνες κάρτες, κάμερες και ενδοεπικοινωνία.